Znajdź odpowiedni aparat słuchowy

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja NFZ

UWAGA

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje do dwóch aparatów słuchowych przy stwierdzonym obustronnym niedosłuchu.

Przy zakupie aparatów słuchowych istnieje możliwość skorzystania z różnych dofinansowań. Firma Konert Aparaty Słuchowe ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Współpracujemy również z Powiatowymi Centrami Pomocy oraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Specjaliści z firmy Konert Aparaty Słuchowe pomogą przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniami do aparatów słuchowych. Udzielą wskazówek z jakich dofinansowań można jeszcze skorzystać, jak wysoka refundacja jest możliwa, pokierują gdzie złożyć odpowiednie dokumenty.

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

 1. Zgłosić się do firmy Konert Aparaty Słuchowe na bezpłatne badanie słuchu i zrozumiałości mowy. Na podstawie badania nasz dyplomowany protetyk słuchu oceni wadę słuchu. Następnie wyda odpis badania słuchu.
 2. Zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowanie do lekarza laryngologa.
 3. Wizyta u lekarza laryngologa. Lekarz wystawia wnioski na zaopatrzenie w aparaty słuchowe i wkładki uszne.
 4. Potwierdzenie wniosków na aparaty słuchowe i wkładki uszne odbywa się drogą elektroniczną poprzez:
 • lekarza lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • firmę Konert Aparaty Słuchowe (jeśli lekarz nie może tego zrobić).
 1. Realizacja wniosków w firmie Konert Aparaty Słuchowe. Cena aparatu i wkładki usznej zostaje pomniejszona o kwotę refundacji.
1

Poniżej w tabelach podano wielkość dofinansowań do aparatów na przewodnictwo powietrzne i kostne, a także do systemów FM.

Aparaty na przewodnictwo powietrzne

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 700 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych) 50 zł x 2 (do dwóch wkładek usznych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 700 zł x 2 (do aparatu słuchowego) 50 zł x 2 (do wkładki usznej)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1000 zł x 2 (do aparatu słuchowego) 50 zł x 2 (do wkładki usznej)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 2000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 3 lata 2000 zł x 2 (do dwóch aparatów słuchowych) 60 zł x 2 (do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%) raz na 5 lat 2750 zł (do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

Aparaty na przewodnictwo kostne

Osoba dorosła – czynnie pracująca (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
Osoba dorosła – emeryt, rencista (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%) raz na 5 lat 1260 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 5 lat 1800 zł x 2
(do aparatu słuchowego)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0%) raz na 3 lata 1800 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja PFRON

Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje PCPR.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o wysokości dochodów
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się
 • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys
 • nr NIP
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja MOPS

Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie na zakup z aparatu słuchowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje MOPS.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
 • oświadczenie o wysokości dochodów
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się
 • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

APARATY SŁUCHOWE

Inne dofinansowania

Pacjent może również starać się o dodatkowe dofinansowania z różnych instytucji takich jak:

 • Zakład pracy
 • Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie
 • Fundacja Polsatu
 • Fundacja TVN
 • inne fundacje łamiące bariery osób niepełnosprawnych
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.