WYŻSZE KWOTY REFUNDACJI NFZ

  • 2 stycznia 2023

OD STYCZNIA 2023 ROKU, NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA PODNIÓSŁ REFUNDACJE NA APARATY SŁUCHOWE, APARATY SŁUCHOWE KOSTNE , WKŁADKI USZNE ORAZ SYSTEM WSPOMAGAJĄCE SŁYSZENIE

NOWE KWOTY REFUNDACJI Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA OD 01.01.2023

  • Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na każdy aparat słuchowy oraz 60 zł na każdą wkładkę uszną. Przy zakupie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych otrzymujemy 6120 zł refundacji raz na 3 lata.
  • Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 1050 zł na każdy aparat słuchowy oraz 50 zł na każdą wkładkę uszną. Przy zakupie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych otrzymujemy 2200 zł refundacji raz na 5 lat.
  • Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1500 zł na każdy aparat słuchowy i 50 zł na każdą wkładkę uszną. Przy zakupie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych otrzymujemy 3100 zł refundacji raz na 5 lat.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne

  • Aparaty słuchowe kostne dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 3000 zł na każdy aparat słuchowy.  Przy zakupie dwóch aparatów słuchowych kostnych otrzymujemy 6000 zł refundacji raz na 3 lata.
  • Aparaty słuchowe kostne dla osoby dorosłej po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2100 zł na każdy aparat słuchowy.  Przy zakupie dwóch aparatów słuchowych otrzymujemy 4200 zł refundacji raz na 5 lat.

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie 

  • Systemy wspomagające słyszenie dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 3850 raz na 5 lat.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.