Nasi specjaliści

NASI SPECJALIŚCI

Konert Aparaty Słuchowe jest polską rodzinną firmą.

Specjalistyczny ośrodek protezowania słuchu Konert Aparaty Słuchowe od 1997 roku profesjonalnie pomaga osobom z niedosłuchem. Założycielem firmy i  właścicielem jest Jolanta Tkacz – Konert. Firma prowadzi dobór aparatów słuchowych i sprzedaż wysokozaawansowanych technologicznie systemów wspomagających słyszenie. Połączenie specjalistycznej wiedzy naszych dyplomowanych protetyków słuchu, z najnowszymi aparatami prowadzi do polepszenia jakości życia osób niedosłyszących. Wszyscy nasi pracownicy to wykwalifikowany personel legitymujący się dyplomami protetyków słuchu, dlatego odpowiedni dobór aparatów słuchowych nie jest dla nas problemem.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.