Aparaty słuchowe – Refundacja

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja NFZ

UWAGA WYŻSZA KWOTA REFUNDACJI NFZ OD 2023 ROKU

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje do dwóch aparatów słuchowych kwotę 3000 zł przy obustronnym niedosłuchu

Przy zakupie aparatów słuchowych istnieje możliwość skorzystania z różnych dofinansowań. Firma Konert Aparaty Słuchowe ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Współpracujemy również z Powiatowymi Centrami Pomocy oraz z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Specjaliści z firmy Konert Aparaty Słuchowe pomogą przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniami do aparatów słuchowych. Udzielą wskazówek z jakich dofinansowań można jeszcze skorzystać, jak wysoka refundacja jest możliwa, pokierują gdzie złożyć odpowiednie dokumenty.

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych każdemu ubezpieczonemu pacjentowi. Aby uzyskać dofinansowanie z NFZ należy:

 1. Zgłosić się do firmy Konert Aparaty Słuchowe na bezpłatne badanie słuchu i zrozumiałości mowy. Na podstawie badania nasz dyplomowany protetyk słuchu oceni wadę słuchu. Następnie wyda odpis badania słuchu.
 2. Zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowanie do lekarza laryngologa.
 3. Wizyta u lekarza laryngologa. Lekarz wystawia zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe i wkładki uszne.
 4. Potwierdzenie zleceń na aparaty słuchowe i wkładki uszne odbywa się drogą elektroniczną poprzez:
 • lekarza lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
 • firmę Konert Aparaty Słuchowe (jeśli lekarz nie może tego zrobić).
 1. Realizacja zleceń w firmie Konert Aparaty Słuchowe. Cena aparatu i wkładki usznej zostaje pomniejszona o kwotę refundacji.
1

APARATY NA PRZEWODNICTWO POWIETRZNE

Osoba dorosła – limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30% raz na 5 lat1050 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
   
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0% raz na 5 lat1500 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
50 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia limit 3000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0% raz na 3 lata3000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
60 zł x 2
(do dwóch wkładek usznych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia oraz osoba dorosła czynnie pracująca limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30% raz na 5 lat3850 zł
(do systemu wspomagającego słyszenie – system FM)

APARATY NA PRZEWODNICTWO KOSTNE

Osoba dorosła – limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30% raz na 5 lat2 100 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
  
Osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana  limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0% raz na 5 lat3 000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)
Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia limit 3 000 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0% raz na 3 lata3 000 zł x 2
(do dwóch aparatów słuchowych)

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja PFRON

Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje PCPR.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o wysokości dochodów
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się
 • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys
 • nr NIP
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

APARATY SŁUCHOWE

Refundacja MOPS

Niektóre osoby mogą liczyć jeszcze na dodatkowe dofinansowanie na zakup z aparatu słuchowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonych wniosków oraz środków jakimi dysponuje MOPS.

Osoba zainteresowania otrzymaniem dofinansowania powinna spełniać następujące kryteria:

 • wypełnić wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotu ortopedycznego
 • oświadczenie o wysokości dochodów
 • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się
 • fakturę zakupu, fakturę PROFORMA, kosztorys
 • nr konta bankowego (w przypadku zwrotu za zakupiony sprzęt na konta wnioskodawcy)

APARATY SŁUCHOWE

Inne dofinansowania

Pacjent może również starać się o dodatkowe dofinansowania z różnych instytucji takich jak:

 • Zakład pracy
 • Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie
 • Fundacja Polsatu
 • Fundacja TVN
 • inne fundacje łamiące bariery osób niepełnosprawnych

Refundacja aparatu słuchowego

Możliwość przywrócenia choć części słuchu to wielka ulga dla osób, które na co dzień mają problemy z tym zmysłem. Życie w świecie ciszy pozbawia bowiem wielu pięknych przeżyć i bodźców, a tym samym — zubaża odbieranie świata. Dzięki nowoczesnym aparatom słuchowym dobranym przez doświadczonego protetyka słuchu zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe czy seniorzy mogą znów bez problemów porozumiewać się z bliskimi oraz korzystać z rozrywek. Wielu osobom aparat słuchowy przysługuje ze zniżką wynikającą np. z racji nauki czy statusu inwalidy wojennego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi refundacji.

Aparat słuchowy na NFZ

Jako profesjonalny salon z aparatami słuchowymi oferujemy naszym Pacjentom możliwość skorzystania z otrzymania aparatu słuchowego na NFZ. Wystarczy odpowiednie zaświadczenie od lekarza, aby Pacjent z obustronnym niedosłuchem dostał dofinansowanie odpowiedniego urządzenia. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga wypełnienia mnóstwa niezbędnych dokumentów, na podstawie których przyznaje Pacjentowi urządzenie. Bez obaw — pomożemy wypełnić formalności sprawnie i szybko, aby mogli Państwo jak najszybciej otrzymać swój aparat.

Aparat słuchowy dla seniora za darmo? To możliwe!

Raz na 5 lat osoby dorosłe w podeszłym wieku, będące inwalidami wojennymi, wojskowymi lub osobami represjonowanymi mogą otrzymać aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne za darmo. Podobnie sprawa wygląda w przypadku aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne dla seniorów i dzieci oraz młodzieży uczącej się do ukończenia 26. roku życia. Jeżeli nie mają Państwo pewności, czy przysługuje Wam darmowe urządzenie albo zniżka na zakup aparatu, serdecznie zapraszamy do gabinetów Konert — chętnie przyjrzymy się Państwa sytuacji i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.