Dźwiękowody do aparatów słuchowych

CIENKIE DŹWIĘKOWODY DO APARATÓW SŁUCHOWYCH

Dysponujemy cienkimi dźwiękowodami do większości dostępnych na rynku aparatów słuchowych zausznych różnych producentów. Wymiana cienkich dźwiękowodów powinna następować z częstotliwością zalecaną przez danego producenta i typu aparatu słuchowego. Brak należytej dbałości o stan cienkich dźwiękowodów może być przyczyna cichszego lub braku dźwięku w aparacie słuchowym. Jeżeli po założeniu nowej baterii aparat nadal nie działa skontaktuj się ze specjalista firmy Konert Aparaty Słuchowe.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.